MEXC Global là một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, cung cấp cho người dùng các dịch vụ như: Giao ngay, ký quỹ, ETF đòn bẩy và các dịch vụ giao dịch tương lai được tạo ra bởi nhóm giao dịch định lượng cao cấp của Wall Street, Nhật Bản và Châu Âu…

Địa chỉ: TP HCM, Việt Nam

Số điện thoại: 0972857229

Email: mexcglobalvnn@gmail.com

Website: https://reviewinvest.com/mexc-la-gi/

Xem thêm tại:

#MEXC

#MEXC_Global

#MEXC_La_Gi
Nhận xét